logo
flag_nl De Game Bakery is een coƶperatie bestaande uit een verzameling game-ontwikkelaars en andere creatieve pioniers die werken aan (overwegend game-gerelateerde) projecten. Dit gebeurt op eenzelfde wijze als een bakker zijn brood bakt: vakkundig, geduldig en liefdevol.

Binnen de Game Bakery zijn professionals aanwezig met individuele, onderscheidende expertises. Zo vormen zij een multidisciplinair collectief. De leden breiden hun expertises uit middels verbreding en verdieping, en zijn hierdoor voortdurend in ontwikkeling. Ieder lid is tevens eigenaar van de coƶperatie, zodat elk lid zich maximaal zal inzetten voor het succes en de ontwikkeling van de organisatie.

flag_gb The Game Bakery is a cooperation comprised of a collection of game developers and other creative pioneers, who all work on (decidedly game-related) projects. This is done in a manner similar to how bread is baked: proficiently, patiently and lovingly.

At the Game Bakery, professionals work in their distinctive expertise, forming a multidisciplinary collective. The members expand their individual expertise through the broadening and strengthening of their knowledge and experiences. This allows them to be in constant development. Every member is also owner of the cooperation, which means that every member will make a maximum effort towards accomplishing the Game Bakery's success and progress.